L'Agricultura Social a Catalunya

Pàgina web de l'Equip de Recerca en Agricultura Social del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona | Comunicació i difusió dels projectes d'investigació "L'Agricultura Social en el desenvolupament local i l'ocupació de col·lectius en risc de marginació" [2012-2014] i "L’Agricultura Social: Anàlisi Econòmica i Avaluació del Retorn a la Societat" [2015-2017], finançats pel Programa Recercaixa (Convocatória 2011 i 2014), una iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" i l'Associació Catalana d'Universitat Públiques (ACUP)


Deixa un comentari

Mapa col·laboratiu

1. CARTOGRAFIANT (COL·LECTIVAMENT) L’AGRICULTURA SOCIAL A CATALUNYA

Un dels àmbits de treball del present projecte de recerca “L’Agricultura Social: anàlisi econòmica i avaluació del retorn a la Societat” és la creació d’un mapa col·laboratiu de l’Agricultura Social a Catalunya, en el que es recullin les diferents iniciatives que s’apleguen sota aquest fenomen d’innovació social a través d’un formulari en xarxa i la posterior georeferenciació de la informació.

Els antecedents d’aquest mapa es troben en la base de dades de projectes d’AS creada arrel de la recerca “L’Agricultura Social en el desenvolupament local i l’ocupació per a col·lectius en risc de marginació social” (2012-2014). La investigació ens va permetre censar 42 entitats que es dedicaven (exclusiva o parcialment) a l’AS, principalment en l’àmbit de la inserció laboral.

Avançant en la recerca hem pogut copsar com el fenomen de l’AS és realment heterogeni i està altament atomitzat. Els projectes es gesten, a trets generals, de manera aïllada, amb poca connexió amb altres projectes, i un bon nombre no es desenvolupen en l’àmbit de la inserció laboral, sinó que desenvolupen en altres vessants poc explorades fins ara per la nostra recerca com la teràpia, la rehabilitació, l’educació, la formació o l’acció social. La elaboració d’aquesta eina de recerca col·laborativa respon, per tant, a la voluntat d’ampliar el coneixement sobre l’AS a Catalunya. Davant l’emergència del fenomen al territori català volem ser el màxim d’exhaustius possibles en registrar els projectes existents, recollint aquesta heterogeneïtat, fent partícips als principals actors del sector, del territori i a la ciutadania en general en aquest procés, considerant que són un important actiu per al desenvolupament de metodologies de recerca social col·laborativa.

A banda, tenim la certesa que el mapa esdevindrà, a part d’uns interessant base de dades visual de l’AS, una eina al servei de les entitats del sector, de les institucions, dels consumidors i consumidores i de la ciutadania en general. En aquest sentit, considerem que el mapa pot contribuir a:

  • Augmentar el coneixement sobre el fenomen de l’AS a Catalunya i la seva dinàmica actual
  • Establir xarxes i sinergies entre iniciatives d’AS
  • Millorar les relacions entres iniciatives productores i consumidors/es que aposten per un producte amb valor afegit (ecològic, de proximitat, saludable, social, solidari, etc.)
  • Divulgar la presència d’aquesta pràctica d’innovació social i de desenvolupament local i la tasca que desenvolupen les entitats

2. METODOLOGIA

A continuació exposem breument la metodologia que hem dut a terme per A la creació del mapa col·laboratiu de l’AS a Catalunya. Consta de 4 grans fases:

Fase 1. Disseny

La creació de mapes col·laboratius a experimentat un impuls important en els darrers anys, sobretot arrel de l’ús de les TIC i de disposar de plataformes en xarxa  que permeten intercanviar grans volums de dades i informació entre diferents usuaris. Així han sorgit iniciatives com OpenStreetMap (OSM), un mapa d’accés lliure, construït, dissenyat i actualitzat per milers de col·laboradors arreu del món; o Mapping de commons, una iniciativa estesa a diferents ciutats del món que pretén cartografiar, a partir del coneixement col·lectiu, els béns públics, comuns i d’accés lliure dels respectius entorns urbans.

A Catalunya, també hi ha casos rellevants que aposten per la implicació ciutadana en el procés de cartografia de diferents tipus de recursos i pràctiques socials; normalment aquells que no estan representats pel poder hegemònic o que ocupen un lloc marginal. D’aquesta manera, la cartografia col·lectiva es transforma en una eina de reivindicació, com a mitjà per a donar visibilitat a realitats, discursos i relats que es desconeixen, s’obvien o s’amaguen. Algunes d’aquests projectes de cartografia col·laborativa al que ens referim són el Mapa d’innovació social de Catalunya, el projecte Pam a Pam. El teu mapa de l’economia solidària o el mapa dels Espais de la Repera, els quals han estat fonts i referents claus pel disseny del nostre mapa.

En aquesta etapa hem confeccionat el formulari en xarxa a través del qual es recolliran les dades, i al qual hi pot accedir qualsevol persona, entitat o institució per introduir i registrar els iniciatives d’AS que conegui i/o que hi hagi a prop seu. El formulari consta de dos parts, la primera, en la que es recullen les dades bàsiques del projecte o entitat, i la segona, en la que es pregunta sobre les característiques i elements que el defineixen. A banda, també hem explorat les eines per cartografiar i georeferenciar les dades obtingudes.

Fase 2. Recollida d’informació

El procés de recollida d’informació es realitzarà a través del formulari en xarxa. L’objectiu és que aquesta eina d’obtenció de dades arribi al major nombre de persones col·laboradores, per tal de poder abraçar un territori més ampli i censar el major nombre d’iniciatives d’AS. Per aconseguir això, emprarem les xarxes socials (facebook, twitter), la pàgina web del projecte i el correu electrònic.

Fase 3. Verificació de la informació i georeferenciació

Un cop recollida la informació, l’equip del projecte l’anirà verificant i sistematitzant en una base de dades conjunta per a poder georeferenciar, posteriorment, les entitats i els projectes amb tota la seva informació associada. El resultat d’aquest procés donarà lloc a dos productes: per una banda, una base de dades amb informació de tots els projectes censats i, per l’altre, el mapa, com a mitjà gràfic per plasmar tota aquesta informació.

Fase 4. Difusió dels resultats

El resultat obtingut serà principalment, a banda de tota la base de dades, un mapa en xarxa en el que es pugui consultar les dades de les entitats. Per tal de difondre l’existència d’aquesta eina i aconseguir que esdevingui un suport pel sector de l’AS, les institucions i la comunitat en general emprarem canals de difusió propis, com les xarxes socials i el blog, així com canals externs, com mitjans de comunicació, altres pàgines web o revistes especialitzades.


Deixa un comentari

L’Agricultura Social present al I Congrès Masia i Territori

Durant aquests dies (11, 12 i 13 de març de 2015) es celebra a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el congrés Masia i Territori – I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català, organitzat per la secció Història Rural de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

L’Agricultura Social estarà molt present en aquest esdeveniment, aportant noves visions sobre desenvolupament local i cohesió dels territoris rurals des de la innovació social i l’economia solidària. L’equip de recerca en Agricultura Social de la Universitat Autònoma de Barcelona hem volgut participar amb la comunicació “L’Agricultura Social a Catalunya. Una doble alternativa: desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social” (que us podeu descarregar aquí), en Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia, i en l’eix temàtic, 2.4 Alternatives: Masia i producció de proximitat i ecològica, amb l’objectiu de presentar els resultats de la recerca desenvolupada i de donar visibilitat al sector. D’altra banda, tenim el plaer de compartir eix temàtic amb els i les companyes de l’Olivera Cooperativa, que presentaran la comunicació “Territori, inclusió social, agricultura de secà i vins i olis des de 1974″, explicant la seva experiència -un dels referents de l’Agricultura Social a Catalunya- i presentant un cas concret d’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió a través del treball agrari. A més, el càtering del projecte de Can Calopa també està present al congrés, oferint un tast de productes d’Agricultura Social.

Si voleu assistir, aquí teniu el programa. Per a més informació, consulteu la pàgina web del congrés. També podeu seguir el congrés a través del nostre perfil de twitter, al perfil del congrés i amb les etiquetes #agriculturasocial i #congresmasia.


Deixa un comentari

La recerca sobre Agricultura Social arrenca de nou!

El projecte “L’Agricultura Social: Anàlisi Econòmica i Avaluació del Retorn a la Societat” ha rebut un dels ajuts a la recerca de la convocatòria RecerCaixa 2014, per continuar amb la recerca sobre aquest fenoómen emergent a Catalunya, iniciada al 2012. Aquest projecte està dirigit pel catedràtic de geografia Antoni F. Tulla del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que compta amb un equip de recerca pluridisciplinar.

Aquest projecte és un estudi d’economia social que busca demostrar com les activitats de l’Agricultura Social, que suposen beneficis socials directes en termes d’ocupació, educació, formació, teràpia o rehabilitació de col·lectius en risc d’exclusió social, retornen a la societat les inversions públiques i privades en forma de contribucions al desenvolupament local en àrees rurals i periurbanes, a la cohesió i la justícia social i a la eficiència del recursos econòmics.

El projecte se centrarà en l’avaluació del retorn a la societat de les activitats d’AS i de la viabilitat econòmica de les explotacions ja existents d’AS, amb l’objectiu principal de contribuir a l’expansió del sector i afavorir la creació de noves experiències. Entre les metodologies a emprar destaquem l’aplicació del mètode SROI (Social return of investments). S’elaborarà un mapa col·laboratiu i interactiu, on es representaran espacialment totes les entitats d’AS, visibilitzant aquest sector, i afavorint la difusió d’aquestes activitats, el contacte entre els emprenedors i la distribució dels seus productes.

Podreu seguir totes les novetats d’aquest projecte i altres informacions sobre l’Agricultura Social en aquest blog, a la nostra compte de twitter -amb les etiquetes #agrosocialUAB #agriculturasocial- i a la nostra pàgina de facebook.