L'Agricultura Social a Catalunya

Pàgina web de l'Equip de Recerca en Agricultura Social del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona | Comunicació i difusió dels projectes d'investigació "L'Agricultura Social en el desenvolupament local i l'ocupació de col·lectius en risc de marginació" [2012-2014] i "L’Agricultura Social: Anàlisi Econòmica i Avaluació del Retorn a la Societat" [2015-2017], finançats pel Programa Recercaixa (Convocatória 2011 i 2014), una iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" i l'Associació Catalana d'Universitat Públiques (ACUP)

La recerca

L’impuls que en les darreres dècades ha experimentat l’Agricultura Social (d’ara en endavant AS) a Europa, i també a Catalunya, s’ha de relacionar amb una sèrie de processos socioculturals i canvis en les tendències i pautes social que han contribuït a teixir noves aliances entre societat i agricultura. En aquest context, l’AS apareix com una estratègia per oferir solucions i respostes a problemes i necessitats presents en la societat actual, sorgides en la majoria de les ocasions des de la pròpia ciutadania amb la finalitat de contrarestar les mancances (i ineficàcia) de les polítiques públiques dirigides als col·lectius de població més vulnerables.

A Catalunya, fins ara l’AS s’ha desenvolupat principalment com a eina d’inserció sociolaboral i com a teràpia ocupacional, per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. En els darrers 30 anys, han anat sorgint iniciatives privades motivades majoritàriament per les necessitats de les famílies i per les motivacions de determinades entitats del Tercer Sector Social. Aquests projectes s’han anat desenvolupant sense una estratègia conjunta ni un recolzament ferm per part de l’administració pública, donant lloc a un fenomen present a casa nostra però altament atomitzat i heterogeni.

Tanmateix, en altres països d’Europa existeixen evidències dels beneficis que pot aportar l’AS a les persones usuàries (discapacitat, trastorn mental, risc d’exclusió, joves, etc.), ja que aquesta és una activitat amb un recorregut molt més llarg. A països, com Itàlia o Bèlgica, l’AS (també coneguda sota altres denominacions com a social farming, green care, farming for health, care farming, etc) s’ha observat que aquesta activitat genera efectes positius més enllà de la inserció sociolaboral de col·lectius amb risc d’exclusió social, ja que actua com un important actiu en el desenvolupament local, la dotació de serveis en les àrees rurals i la cohesió social, entre d’altres. A més, aquestes iniciatives també tenen efectes positius sobre el medi ambient i el territori, ja que força sovint apareixen lligades a la producció ecològica, a un model agroalimentari local i a un consum de proximitat.

En aquest blog us volem presentar els principals resultats dels projectes de recerca “L’Agricultura Social en el desenvolupament local i l’ocupació de col·lectius en risc de marginació” (2012-2014) i “L’Agricultura Social: Anàlisi Econòmica i Avaluació del Retorn a la Societat” realitzat conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació CEDRICAT, i finançat pel Programa Rercercaixa (Convocatória 2011), una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

L’Agricultura Social: Anàlisi Econòmica i Avaluació del Retorn a la Societat [2015-2017]

Aquest segon projecte és un estudi d’economia social, que busca demostrar com les activitats de l’Agricultura Social  tenen importants beneficis socials directes en termes d’ocupació, educació, formació, teràpia o rehabilitació de col·lectius en risc d’exclusió social, i com retornen a la Societat les inversions públiques i privades en forma de contribucions, especialment en tres àmbits: a) el desenvolupament local en àrees rurals i periurbanes; b) la cohesió social, i c) eficiència i contribució a la justícia social de les inversions públiques.

Amb el coneixement acumulat sobre el fenomen i el sector a Catalunya amb el primer projecte, ara és el moment de continuar la recerca amb els següents objectius:

 • Elaborar una anàlisi econòmica del sector
 • Avaluar la viabilitat econòmica de les experiències i identificar els elements que la defineixen
 • Aprofundir en el marc jurídic i les polítiques públiques que poden ajudar a la difusió de l’AS
 • Avaluar el retorn social de les experiències d’AS
 • Analitzar les potencialitats que presenta l’AS en el context econòmic i social actual per tal de dissenyar línies estratègiques per a la creació de nous projectes.

Per tal d’assolir aquests objectius, la recerca s’estructurarà en 4 grans fases:

 1. Recerca bibliogràfica i estat de la qüestió sobre els quatre conceptes clau: Economia Social, Agricultura Social, Viabilitat econòmica de projectes sense ànim de lucre i Retorn social d’inversions (SROI).
 2. Anàlisi documental i treball de camp: Actualització de la base de dades de l’AS a Catalunya, Espanya i Europa a través de la recerca documental i la elaboració d’una mapa col·laboratiu
 3. Anàlisi de la viabilitat econòmica i estimació del retorn a la societat d’una selecció d’iniciatives d’AS
 4. Anàlisi de les dades i discussió dels resultats
 5. Difusió i comunicació de la recerca

 
L’Agricultura Social en el desenvolupament local i l’ocupació de col·lectius en risc de marginació [2012-2014]

L’objectiu central del projecte ha estat analitzar la situació actual de l’AS i posar les bases per implementar una estratègia d’impuls, enfortiment i difusió d’aquesta activitat a Catalunya. D’aquesta manera es pretén que el fenomen s’ampli, es faci més visibible i que els seus beneficis puguin contribuir a millorar la situació dels col·lectius en risc d’exclusió i dissenyar alternatives de desenvolupament local i innovació social.

A banda d’aquest objectiu principal se n’han plantejat alguns de concrets que esmentem a continuació:

   • Identificar i tipificar els àmbits on es desenvolupa l’AS a Catalunya, en funció dels agents implicats, tipus d’activitats i perfil dels beneficiaris
   • Determinar les potencialitats que presenta l’AS
   • Caracteritzar les aportacions que l’AS pot fer a la societat catalana, en concret en els següents camps: la inclusió sociolaboral de persones amb risc d’exclusió social, el desenvolupament rural, l’ampliació dels serveis socials i la millora de la
   • A partir de la recerca realitzada, definir una estratègia per tal de poder impulsar l’agricultura social en tots els àmbits on s’ha detectat un elevat potencial d’actuació.

En base a aquests objectius, la recerca s’ha articulat en 4 fases metodològiques:

   1. Una de prospecció basada en la revisió bibliogràfica i documental sobre l’objecte d’estudi per tal d’indagar la naturalesa del concepte d’AS a Europa i el context en el què neixen les experiències a altres països europeus per tal de conèixer els diferents marcs socioeconòmics i els condicionants o frens al desenvolupament del sector.
   2. Una de treball de camp per conèixer de primera mà la realitat, les expectatives i les mancances del sector a Catalunya.
   3. Una de diagnosi per analitzar el conjunt de la informació recollida en las dues primeres fases i proposar una estratègia per a l’impuls de l’AS a Catalunya des de l’Administració pública o entitats privades.
   4. Una darrera de difusió dels resultats aconseguits en la recerca orientada tant a col·lectius socials i acadèmics del nostre país com als acadèmics en l’àmbit

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s